Chèn thư viện ảnh vào bài viết hoặc trang để tạo trang thư viện ảnh

Home » Quản trị website » Hình ảnh/đa phương tiện » Chèn thư viện ảnh vào bài viết hoặc trang để tạo trang thư viện ảnh

1. Tại khung soạn thảo nội dung bài viết hoặc trang … mở danh sách hình ảnh

nhannut

2. Chọn Tạo bộ sưu tập

nhanlink

3. Chọn các hình muốn đưa vào thư viện

chonhinh

4. Tùy chọn hiểu thị cho thư viện ảnh

sapxep

5. Hiển thị sau khi đã chèn vào nội dung

thuvienanhvuatao

Video hướng dẫn