Tạo sản phẩm nhiều biến thể (lựa chọn)

Home » Quản trị website » Tạo sản phẩm nhiều biến thể (lựa chọn)

Hướng dẫn tạo sản phẩm nhiều biến thể (lựa chọn), áp dụng cho những loại sản phẩm có nhiều kích thước, màu sắc, chất liệu … Mỗi biến thể có giá, giá khuyến mãi, mô tả, hình ảnh riêng.

Xem demo tại đây !

A. Tạo thuộc tính

Xem hướng dẫn tại đây: Quản lý thuộc tính sản phẩm.

B. Tạo biến thể từ thuộc tính cho sản phẩm

1 Vào chỉnh sửa chi tiết hoặc tạo một sản phẩm mới, tìm đến ô nhập Dữ liệu sản phẩm và chọn như hình

1

2 Nhấp vào tab Các thuộc tính và chọn thuộc tính cần thiết để tạo biến thể

2

3 Sau khi chọn thuộc tính, ta chọn như hình, chọn các Giá trị cần thiết để tạo biến thể, sau đó nhấn nút Lưu thuộc tính

3

4 Sau đó chuyển qua tab Các biến thể, nhấp vào nút Đi để tạo 1 biến thể

4

5 Ta tùy chỉnh 1 biến thể như sau

5

6 Tiếp tục tạo biến thể khác như trên

7 Cuối cùng nhớ nhấn nút cập nhật sản phẩm

Xem demo tại đây !