Tạo banner quảng cáo bằng mã code (shortcode)

Home » Quản trị website » Tạo banner quảng cáo bằng mã code (shortcode)

Hướng dẫn tạo banner quảng cáo với hiệu ứng hover đẹp mắt bằng mã code (shortcode). Xem demo tại ĐÂY !

1png

1. Tại trình soạn thảo nội dung, ta nhập mã code với cú pháp sau

[hinhquangcao hinhanh="http://www.30s.cheapwebvn.net/wp-content/uploads/2016/04/selling-used-baby-clothes.jpg" cao="240" lienket="http://www.annhienco.com.vn" mauvanban="trang" lopphu="den" vitrivanban="giua"]
Nội dung hiển thị trên banner.
Nội dung này có thể dùng các công cụ của trình soạn thảo như: in đậm, nghiêng, kích thước, màu sắc chữ, canh lề, Icon ... để tùy biến cho sinh động hơn.
[/hinhquangcao]

2. Giải thích các thuộc tính

  • hinhanh: liên kết hình nền của banner
  • cao: chiều cao của banner
  • lienket: liên kết khi nhấp vào banner
  • mauvanban: màu chữ nội dung bên trong banner. Nhập vào trang hoặc den
  • lopphu: Lớp phủ mờ lên trên banner. Nhập vào trang hoặc den
  • vitrivanban: Vị trí nội dung canh theo chiều dọc. Nhập vào giua, tren hoặc duoi

 

Xem demo tại ĐÂY !