Quản lý, upload hình ảnh/tập tin

Home » Quản trị website » Hình ảnh/đa phương tiện » Quản lý, upload hình ảnh/tập tin

A. Xem danh sách, upload hình ảnh, tập tin đa phương tiện

danhsach

B. Xóa một hình ảnh, tập tin

Tại danh sách, nhấp chọn một hình ảnh để hiện thông tin chi tiết, sau đó nhấp vào liên kết xóa

xoa1

Xóa nhiều hình ảnh

chonnhieu

nhannutxoaluachon

Video hướng dẫn