Lấy thông tin của Gmail để cài đặt SMTP

Home » Quản trị website » Cài đặt khác » Lấy thông tin của Gmail để cài đặt SMTP

SMTP là thông tin dùng để cấu hình tác vụ gửi mail cho các tính năng như form Liên hệ, email đơn hàng … của website. Bắt buộc phải cấu hình thông tin này trước khi sử dụng. Thông thường, khi khách hàng sử dụng gói email server sẽ có thông tin này (liên hệ nhà cung cấp để lấy), tuy nhiên, nếu không sử dụng, lựa chọn tốt nhất và miễn phí là Gmail.

A Lấy thông tin SMTP của Gmail

Trước tiên bạn phải bật tính năng mật khẩu 2 lớp của google. Xem tại đây https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=vi để bật !

1 Vào https://myaccount.google.com/ và vào link như hình:

1

2 Chọn Mật khẩu ứng dụng như hình

2

3 Chọn như hình

3

4 Hiển thị chuỗi ký tự tô vàng, phần này là mật khẩu SMTP của bạn

4

B Cập nhật vào website

1 Mở source code, mở tập tin wp-config.php, tìm đến đoạn sau

5

2 Thay email và mật khẩu ứng dụng của bạn

3 Vào cài đặt thông tin website để đồng bộ thông tin SMTP

6