Đăng nhập/Đăng xuất

Home » Quản trị website » Tài khoản quản trị » Đăng nhập/Đăng xuất

Vào trang quản trị bằng đường dẫn đã được cung cấp trước đó (http://diachiwebsitecuaban/wp-admin), nhập thông tin đăng nhập

Đăng nhập để quản trị nội dung website.

1.Vào Trang Admin

nhapthongtin2.Nhập thông tin đã cung cấp bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu

3.Nhấn nút [Đăng nhập]

4.Bạn sẽ được chuyển ra trang chủ website

 

Đăng xuất

1.Rê chuột vào góc trái phía trên màn hình và nhấp vào liên kết [Đăng xuất]


dangxuat2.Bạn được chuyển về lại trang chủ

Video hướng dẫn