Cài đặt vận chuyển

Home » Quản trị website » Bán hàng » Cài đặt vận chuyển
Bán hàng

Hướng dẫn cài đặt các phương thức vận chuyển mà khách hàng có thể lựa chọn khi đặt hàng

A. Vào menu

vaomenu

B. Hiển thị trên website trong lúc đặt hàng

cacloaigiaohang

C. Các phương thức vận chuyển

1. Tỷ lệ sàn – Giao hàng tận nơi

Là cách áp dụng chi phí cộng thêm khi mua sản phẩm thuộc các loại hình giao nhận khác nhau. Chi phí cộng thêm được cài đặt cho từng loại hình giao nhận. Xem lại Quản lý loại hình giao nhận.

Dưới đây là cách cài đặt:

menu

1

2

2. Giao hàng miễn phí

Phương thức này được áp dụng với những đơn hàng có mức giá trị tối thiểu nào đó. Nghĩa là khách hàng sẽ được miễn phí vận chuyển. Cài đặt như sau:

menu

1

3. Mua tại cửa hàng

Khi chọn phương thức này, khách hàng sẽ không phải tính thêm chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, ta có thể cài đặt thêm điều kiện chỉ áp dụng đối với khách hàng có mã bưu chính nào đó. Cài đặt như sau:

menu

1