Cài đặt phí giao hàng tận nơi

Home » Quản trị website » Bán hàng » Cài đặt phí giao hàng tận nơi
Bán hàng

Vào menu như sau:

gh1

gh2

-Cài đặt chung

gh3

Giải thích:

1: Check vào để kích hoạt phương thức vận chuyển này

2: Tên phương thức, hiển thị trên giao diện để khách hàng lựa chọn khi đặt hàng

3: Mặc định khi chọn phương thức này, đơn hàng sẽ được cộng thêm chi phí đã nhập

-Cài đặt giá cho Loại hình giao nhận

gh4

-Nhập giá tùy chỉnh cho từng loại hình giao nhận.

-Nhấn gh5 để lưu lại.