Các banner dưới Banner slider và 2 banner trên Danh sách logo đối tác

Home » Quản trị website » Cài đặt khác » Các banner dưới Banner slider và 2 banner trên Danh sách logo đối tác

Sử dụng tính năng Sửa nội dung cơ bản để mở popup sửa 1 banner bất kỳ.

1-Nhấp vào nút màu đen để mở popup

bs1

2-Chỉnh sửa nội dung như sau:

bs2

Giải thích:

1. Chọn như sau:

bs3

2.Tạo đường ngag bằng cách

bs4

3.Chọn như sau

bs5

 

3-Chọn hình nền ở đây:

bs6

4-Nhấn bs7 để lưu lại.

: